Đánh giá giày Wika CP10 với Wika Subasa

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể nói Wika CP10 là phiên bản nâng cấp của Wika Subasa thế nhưng mỗi loại giày lại có những ưu và nhược điểm riêng. Video hôm nay Wika Sports xin giới thiệu tới anh em đánh giá chi tiết hai mẫu giày đang rất hot này nhé!

Xem thêm:

Đánh giá giày Wika CP10 Công Phượng với QH19 NEO Quang Hải

Đánh giá trên chân giày Wika Hunter 2

Đánh giá trên chân giày Wika QH19 NEO của Quang Hải

Xem thêm:

Đi đá bóng thì mang gì? Pack đồ đi đá phủi chuyên nghiệp

Đánh giá giày Wika: Subasa với QH19 NEO nên chọn đôi nào?

Đánh giá trên chân đôi giày Wika CP10 Công Phượng

-10%
459.000
-10%
459.000
-10%
459.000
-10%
459.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 512 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here