Đánh giá trên chân giày Wika Hunter 2

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết hôm nay Wika Sports xin giới thiệu tới các anh em những đánh giá chi tiết và khách quan nhất về mẫu giày siêu hot Wika Hunter 2 vừa mới ra mắt nhà Wika. 

Xem thêm:

Đánh giá giày Wika CP10 với Wika Subasa

Đánh giá giày Wika CP10 Công Phượng với QH19 NEO Quang Hải

Đánh giá giày Wika: Subasa với QH19 NEO nên chọn đôi nào?

Đánh giá trên chân giày Wika QH19 NEO của Quang Hải

Đánh giá trên chân đôi giày Wika CP10 Công Phượng

SẢN PHẨM

-9%
399.000
-9%
399.000
-9%
399.000
-9%
399.000
-9%
399.000
-9%
399.000

1 Bình luận “Đánh giá trên chân giày Wika Hunter 2

  1. Pingback: Đánh giá giày Wika CP10 Công Phượng với QH19 NEO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 512 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here