Đánh giá giày Wika: Subasa với QH19 NEO nên chọn đôi nào?

4.2/5 - (4 bình chọn)

Bài viết này Wika Sports xin đánh giá chi tiết 2 siêu phẩm đang hot nhất nhà Wika đó là Wika Subasa với Wika QH19 NEO. Hãy theo dõi video để biết được đâu là đôi giày phù hợp nhất với mình nhé!

Xem thêm:

Đánh giá trên chân giày Wika Hunter 2

Đánh giá trên chân giày Wika QH19 NEO của Quang Hải

Đánh giá trên chân đôi giày Wika CP10 Công Phượng

Đánh giá giày Wika CP10 với Wika Subasa

Đánh giá giày Wika CP10 Công Phượng với QH19 NEO

-8%
459.000
-14%
429.000
-14%
429.000
-14%
429.000
-14%
429.000
-14%
429.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 512 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here